تعداد مقالات: 772

102. بررسی جایگاه هنر دوره صفوی

دوره 3، شماره 5، شهریور 1385، صفحه 6-18

شهره جوادی


105. عکاسی، دستگاه تداوم‌ساز شمایل‌نگاری مدرن

دوره 16، شماره 73، تیر 1398، صفحه 17-28

10.22034/bagh.2019.96015.3184

محمد حسن پور؛ احمد الستی؛ حسن بلخاری


112. ارزیابی میزان تحقق‌پذیری نظام ارتفاعات مصوب طرح تفصیلی اصفهان (نمونۀ موردی: منطقه پنج اصفهان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 آذر 1398

10.22034/bagh.2019.209176.4366

وحید مهدویان؛ محمود محمدی


114. تطبیق نقوش زربفت‌های گورکانی هند با زربفت‌های صفوی

دوره 9، شماره 22، مهر 1391، صفحه 11-22

فریده طالب پور؛ سوسن خطایی


115. نظام الگویی باغ‌تخت شیراز با تکیه بر بازآفرینی تصویر باغ

دوره 9، شماره 23، دی 1391، صفحه 11-20

مهدی زندیه؛ ندا عرب سلغار


116. تحول هویت اجتماعی، پیامد معماری و شهرسازی نوگرا در شهرهای نفتی خوزستان

دوره 11، شماره 29، تیر 1393، صفحه 11-22

کاوه رستم پور؛ غزال مسافرزاده؛ حسن نظیف


117. بازتعریفِ نقشِ زن در خانواده و تأثیر آن بر تزییناتِ نقاشی و ساختارِ خانه‌های اعیانی تهران در دورة قاجار

دوره 12، شماره 34، مهر 1394، صفحه 11-24

مریم ارمغان؛ حسین سلطان زاده؛ هما ایرانی‌بهبهانی


119. چگونگی بهره‌گیری از توده زمین در معماری بومی جهان؛

دوره 7، شماره 15، اسفند 1389، صفحه 13-26

زهرا برزگر مروستی؛ سید مجید مفیدی


121. تفکر طراحی در فرایند طراحی معماری

دوره 2، شماره 4، اسفند 1384، صفحه 13-23

محسن فیضی؛ مهدی خاک زند


122. بررسی شاخصه‌های کیفیت محیطی در شناسایی اولویت‌های مداخله در محدوده بافت فرسوده شهر بندر لنگه

دوره 9، شماره 20، خرداد 1391، صفحه 13-22

روجا علی‌پور؛ مسعود خادمی؛ محمدمهدی سنماری؛ مجتبی رفیعیان


123. تحلیل نظریات فارابی و کاربرد آن در باب مشارکت شهروندی

دوره 9، شماره 21، شهریور 1391، صفحه 13-20

احمد پور احمد؛ لیلا حبیبی؛ مریم جعفری مهرآبادی


124. آگورا و روابط اجتماعی ـ فرهنگی در آتن دوره کلاسیک

دوره 10، شماره 24، فروردین 1392، صفحه 13-26

حسن کریمیان؛ سید مهدی موسوی نیا


125. تجلی قداست آب در آرامگاه سعدی شیراز

دوره 10، شماره 26، مهر 1392، صفحه 13-22

شهره جوادی؛ ندا عرب سلغار