هنر و امکان گسست از سوبژکتیویسم از منظر هایدگر

دوره 19، شماره 109، تیر 1401، صفحه 81-88

10.22034/bagh.2022.316216.5054

کامیار پورعالی؛ بیژن عبدالکریمی؛ شهلا اسلامی


تحلیل سامانه نورگیری و تهویه در کاخ‌های هخامنشی تخت جمشید با تأکید بر تالار صد ستون

دوره 6، شماره 11، مرداد 1388، صفحه 83-92

علیرضا هژبری نوبری؛ یدالله زکاوت زاده؛ عابد تقوی


رابطة چگونگی قرارگیری ساختمان‌های بلند‌مرتبه و منظر شهری*

دوره 7، شماره 13، اردیبهشت 1389، صفحه 89-99

مهرداد کریمی مشاور؛ سید امیر منصوری؛ علی اصغر ادیبی


پیشنهاد سازوکاری برای رفع ابهام معماران منظر و طراحان شهری در حوزه¬های مشترک

دوره 6، شماره 12، بهمن 1388، صفحه 89-100

سینا رزاقی اصل؛ محسن فیضی؛ مصطفی بهزادفر


تاریخچه کتابت

دوره 4، شماره 7، شهریور 1386، صفحه 93-99

سعادت احمدزاده