دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقالۀ پژوهشی

1. تبیین تاثیر جریانهای اجتماعی و سیاسی سالهای 1300 تا 1357 بر شکل گیری یادمانهای آرامگاهی ایران معاصر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آبان 1399

معصومه یاوری کلور؛ سیمون آیوازیان؛ فرهاد فخار تهرانی؛ اصغر ساعد سمیعی


2. بازتاب شکلی نقوش دوره ساسانی در تزیینات گچبری خانه-قلعه بنی عامری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آبان 1399

زهرا پرتو؛ زهرا مسعودی امین


3. ارزیابی میزان تحقق‌پذیری نظام ارتفاعات مصوب طرح تفصیلی اصفهان (نمونۀ موردی: منطقه پنج اصفهان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 آذر 1398

وحید مهدویان؛ محمود محمدی


4. فراتحلیل رویکرد های نظری حاکم بر مفهوم"حس دلبستگی مکان" با تاکید بر مطالعات ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 شهریور 1398

مجتبی رفیعیان؛ زینب عادلی


5. بُن‌مایه‌های فلسفی توسعه‌ی پایدار شهری از منظر اندیشه‌ها‌ی فلسفی علامه‌ی طباطبایی (نظریه‌ی ادراکات اعتباری)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 مهر 1398

مرتضی میرغلامی؛ سید محمود میثاقی


6. چالش اصالت اثر و محیط پیرامون آن در موزه های فضای باز (موزه میراث روستایی گیلان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آبان 1399

مژگان خاکبان؛ بهنام پدرام؛ سید محمد امین امامی


7. خوانشِ جامعه‌شناختیِ‌ نمایشنامه‌ی «حکامِ جدید»، نوشته‌ی مویدالممالک فکری ارشاد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 خرداد 1399

حامد شکوری؛ مهدی پوررضائیان


8. شباهت سبکی معماری مغول با مساجد مالزی: یک رویکرد جایگزین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 مرداد 1399

شارمین خآن؛ آصف علی؛ فاطمه خزاعی؛ انور حسین


9. مدیریت راهبردی گردشگری شهر تهران؛ چالش ها و فرصت ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 مهر 1399

روح اله شکوهی بیدهندی؛ فاطمه عزیز آبادی فراهانی؛ محمد حسن طالبیان؛ محمد باقر قالیباف؛ سید رضا صالحی امیری


10. تبیین ارتباط دوسویه‌ی "ادراک منظر و مشارکت "در فرآیند توسعه‌ی منظر مشارکتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 مهر 1399

نفیسه گلستانی؛ مهدی خاک زند؛ محسن فیضی؛ باقر کریمی


11. سنجش امکان بهره‌گیری از روش اروین پانوفسکی در خوانش نماهای خانه‌های تاریخی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 مهر 1399

سمیه جلالی میلانی؛ احد نژاد ابراهیمی؛ حامد بیتی؛ علی وند شعاری