دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقالۀ پژوهشی

1. ارزیابی میزان تحقق‌پذیری نظام ارتفاعات مصوب طرح تفصیلی اصفهان (نمونۀ موردی: منطقه پنج اصفهان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 آذر 1398

وحید مهدویان؛ محمود محمدی


2. فراتحلیل رویکرد های نظری حاکم بر مفهوم"حس دلبستگی مکان" با تاکید بر مطالعات ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 شهریور 1398

مجتبی رفیعیان؛ زینب عادلی


3. بُن‌مایه‌های فلسفی توسعه‌ی پایدار شهری از منظر اندیشه‌ها‌ی فلسفی علامه‌ی طباطبایی (نظریه‌ی ادراکات اعتباری)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 مهر 1398

مرتضی میرغلامی؛ سید محمود میثاقی


4. تبیین مدل محله فرهنگی در بافت های تاریخی برای توسعه اقتصاد و حضور صنایع خلاق (نمونه موردی لاله زار)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مرداد 1399

مرجان خان محمدی؛ محمود قلعه نوئی؛ محمد سعید ایزدی


5. چالش اصالت اثر و محیط پیرامون آن در موزه های فضای باز (موزه میراث روستایی گیلان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 دی 1398

مژگان خاکبان؛ بهنام پدرام؛ سید محمد امین امامی


6. ظرفیت‌های ادراکِ هاپتیکی در هنر ایرانی- اسلامی و کاربرد آن در بیان سینمایی: نمونه‌ی موردی فیلم آتش سبز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 اردیبهشت 1399

علیرضا صیاد؛ میلاد ستوده؛ سجاد ستوده


7. تحلیل "نقاشی به منزله تصویر" براساس شرح دلوز از انواع تصویر و شروط ظهور آنها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 اردیبهشت 1399

فریده آفرین


8. خوانشِ جامعه‌شناختیِ‌ نمایشنامه‌ی «حکامِ جدید»، نوشته‌ی مویدالممالک فکری ارشاد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 خرداد 1399

حامد شکوری؛ مهدی پوررضائیان


9. مطالعه تطبیقی رئالیسم انتقادی در نقاشی یو مین جون و احمد مرشدلو

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مرداد 1399

مرضیه کاشفی خویشان؛ حسین اردلانی؛ الهه پنجه باشی


10. بررسی دلایل گرایش به بازنمایی عناصر صوری هنر ساسانی و گریز از نمایش جنبه‌های شاهانه در دیوارنگاره‌های سغدی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 مرداد 1399

سارا رجبی؛ حسین شجاعی قادیکلائی