دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقالۀ پژوهشی

1. ارزیابی میزان تحقق‌پذیری نظام ارتفاعات مصوب طرح تفصیلی اصفهان (نمونۀ موردی: منطقه پنج اصفهان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 آذر 1398

10.22034/bagh.2019.209176.4366

وحید مهدویان؛ محمود محمدی


2. فراتحلیل رویکرد های نظری حاکم بر مفهوم"حس دلبستگی مکان" با تاکید بر مطالعات ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 شهریور 1398

10.22034/bagh.2019.133615.3597

مجتبی رفیعیان؛ زینب عادلی


3. بُن‌مایه‌های فلسفی توسعه‌ی پایدار شهری از منظر اندیشه‌ها‌ی فلسفی علامه‌ی طباطبایی (نظریه‌ی ادراکات اعتباری)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 مهر 1398

10.22034/bagh.2019.145107.3741

مرتضی میرغلامی؛ سید محمود میثاقی


4. شباهت سبکی معماری مغول با مساجد مالزی: یک رویکرد جایگزین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 مرداد 1399

10.22034/bagh.2020.225896.4526

شارمین خآن؛ آصف علی؛ فاطمه خزاعی؛ انور حسین


5. شناسایی استراتژی‌های بازآفرینی فرهنگ‌مبنا در محدوده‌های تاریخی شهرهای ایران؛ مورد مطالعه: محلۀ فیض آباد کرمانشاه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 آذر 1399

10.22034/bagh.2020.226057.4511

فرناز ابراهیمی قربانی؛ احسان رنجبر؛ علیرضا عندلیب


6. تحلیل ساختار لحظه در آثار رزمنده – عکاسان جنگ تحمیلی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 دی 1399

10.22034/bagh.2021.192645.4198

مهدی مردانی اقدم؛ سید محمد مهرنیا


7. قرائت، بازخوانی و بررسی کتیبه‌های کوفی کاروانسراهای خراسان رضوی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 دی 1399

10.22034/bagh.2021.221921.4479

مهدی تاتاری؛ جواد نیستانی


8. برج مسکونی درلابلای سطرهای یک رمان ؛ خوانش معنای ساختمانهای بلندمسکونی در بررسی رمان«ر ه ش»

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 دی 1399

10.22034/bagh.2020.194932.4231

یاسر امیرسرداری؛ منوچهر فروتن؛ منوچهر معظمی؛ مریم محمدی


9. تحلیل و مدلسازی رایانشی ساختار آوندی گیاهان به مثابه پوشش سازه‌ای و مقایسه تطبیقی آن با سازه های متداول

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 دی 1399

10.22034/bagh.2021.244143.4635

مرتضی خرسند؛ سعید حقیر؛ محمد رضا متینی


10. بررسی تطبیقی شایستگی های حرفه ای صنایع دستی در چند کشور و تبیین وجوه مغفول آن در برنامه درسی دوره کارشناسی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 دی 1399

10.22034/bagh.2021.239586.4605

حسین نوروزی قره قشلاق؛ ایمان زکریایی کرمانی؛ احمدرضا نصر اصفهانی


11. ادراک تباین صوتی در تجربه حرکت در فضاهای بازار تبریز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 بهمن 1399

10.22034/bagh.2020.250345.4676

عباس غفاری؛ مرتضی میرغلامی؛ بیتا شفائی


12. نقش رهیافت شبکه بر تعامل کنشگرانِ طراحی جمعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 بهمن 1399

10.22034/bagh.2021.248903.4668

فاطمه زارع؛ کاوه بذرافکن؛ هما ایرانی بهبهانی؛ بهروز منصوری


13. ارزیابی درک گردشگران از سبک زندگی سنتی در خانه‌های تاریخی کاشان پس از استفاده مجدد به عنوان هتل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 بهمن 1399

10.22034/bagh.2021.232634.4554

سیداحسان مسعود؛ محسن فیضی


14. آرامش در خانه، فهم ابعاد مختلف شکل‌گیری معنای آرامش در دو الگوی آپارتمانی و مستقل حیاط دار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 اسفند 1399

10.22034/bagh.2021.236095.4574

مطهره اسلامی محمودآبادی؛ علی اکبر حیدری؛ یعقوب پیوسته گر


15. رقص، سرمایه ‏ای نمادین؛ گزینه ‏ای برای توسعه گردشگری ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 فروردین 1400

10.22034/bagh.2021.244363.4638

مهرنوش بسته‌نگار