دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقالۀ پژوهشی

1. ارزیابی میزان تحقق‌پذیری نظام ارتفاعات مصوب طرح تفصیلی اصفهان (نمونۀ موردی: منطقه پنج اصفهان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 آذر 1398

وحید مهدویان؛ محمود محمدی


2. فراتحلیل رویکرد های نظری حاکم بر مفهوم"حس دلبستگی مکان" با تاکید بر مطالعات ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 شهریور 1398

مجتبی رفیعیان؛ زینب عادلی


3. بُن‌مایه‌های فلسفی توسعه‌ی پایدار شهری از منظر اندیشه‌ها‌ی فلسفی علامه‌ی طباطبایی (نظریه‌ی ادراکات اعتباری)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 مهر 1398

مرتضی میرغلامی؛ سید محمود میثاقی


4. معماری بومی ایران در خوانشی نوین (از دهه چهل خورشیدی تا کنون)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 دی 1398

مرجان ارباب زاده؛ ایرج اعتصام؛ سید مجید مفیدی


5. چالش اصالت اثر و محیط پیرامون آن در موزه های فضای باز (موزه میراث روستایی گیلان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 دی 1398

مژگان خاکبان؛ بهنام پدرام؛ سید محمد امین امامی


6. ظرفیت‌های ادراکِ هاپتیکی در هنر ایرانی- اسلامی و کاربرد آن در بیان سینمایی: نمونه‌ی موردی فیلم آتش سبز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 اردیبهشت 1399

علیرضا صیاد؛ میلاد ستوده؛ سجاد ستوده


7. تحلیل "نقاشی به منزله تصویر" براساس شرح دلوز از انواع تصویر و شروط ظهور آنها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 اردیبهشت 1399

فریده آفرین


8. مقایسه تطبیقی آثارصنایع دستی با ضوابط «نشان اصالت صنایع دستی یونسکو» ( مطالعه موردی آثار «عبدالرحیم فروتن» خراط دزفولی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 اردیبهشت 1399

مژده درخشانی؛ منصور کلاه کج