دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقالۀ پژوهشی

1. ارزیابی میزان تحقق‌پذیری نظام ارتفاعات مصوب طرح تفصیلی اصفهان (نمونۀ موردی: منطقه پنج اصفهان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 آذر 1398

10.22034/bagh.2019.209176.4366

وحید مهدویان؛ محمود محمدی


2. فراتحلیل رویکرد های نظری حاکم بر مفهوم"حس دلبستگی مکان" با تاکید بر مطالعات ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 شهریور 1398

10.22034/bagh.2019.133615.3597

مجتبی رفیعیان؛ زینب عادلی


3. بُن‌مایه‌های فلسفی توسعه‌ی پایدار شهری از منظر اندیشه‌ها‌ی فلسفی علامه‌ی طباطبایی (نظریه‌ی ادراکات اعتباری)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 مهر 1398

10.22034/bagh.2019.145107.3741

مرتضی میرغلامی؛ سید محمود میثاقی


4. خوانشِ جامعه‌شناختیِ‌ نمایشنامه‌ی «حکامِ جدید»، نوشته‌ی مویدالممالک فکری ارشاد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 خرداد 1399

10.22034/bagh.2020.185038.4108

حامد شکوری؛ مهدی پوررضائیان


5. شباهت سبکی معماری مغول با مساجد مالزی: یک رویکرد جایگزین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 مرداد 1399

10.22034/bagh.2020.225896.4526

شارمین خآن؛ آصف علی؛ فاطمه خزاعی؛ انور حسین


6. کاربست “الگوریتم های تکاملی” و روش “دستور زبان شکل” در فرایند طراحی مبتنی بر ساختارهای سنتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 آبان 1399

10.22034/bagh.2019.161797.3914

هدی اسمعیلیان طوسی؛ ایرج اعتصام؛ محمدجواد مهدوی نژاد


7. شناسایی استراتژی‌های بازآفرینی فرهنگ‌مبنا در محدوده‌های تاریخی شهرهای ایران؛ مورد مطالعه: محلۀ فیض آباد کرمانشاه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 آذر 1399

10.22034/bagh.2020.226057.4511

فرناز ابراهیمی قربانی؛ احسان رنجبر؛ علیرضا عندلیب


8. ارتباط فناوری و حفاظت در معماری معاصر؛ تحلیلی بر مبنای بازخوانی تحولات نقش معمار در حفاظت معماری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 آذر 1399

10.22034/bagh.2020.212884.4395

مهناز پیروی؛ محمدباقر کبیرصابر؛ محمدرضا پاکدل فرد؛ عادل فردوسی


10. نسبت متن و تصویر در آثار معین‌مصور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 دی 1399

10.22034/bagh.2020.226658.4515

عبدالله آقائی؛ مهدی قادرنژاد


11. تحلیل ساختار لحظه در آثار رزمنده – عکاسان جنگ تحمیلی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 دی 1399

10.22034/bagh.2021.192645.4198

مهدی مردانی اقدم؛ سید محمد مهرنیا


12. قرائت، بازخوانی و بررسی کتیبه‌های کوفی کاروانسراهای خراسان رضوی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 دی 1399

10.22034/bagh.2021.221921.4479

مهدی تاتاری


13. برج مسکونی درلابلای سطرهای یک رمان ؛ خوانش معنای ساختمانهای بلندمسکونی در بررسی رمان«ر ه ش»

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 دی 1399

10.22034/bagh.2020.194932.4231

یاسر امیرسرداری؛ منوچهر فروتن؛ منوچهر معظمی؛ مریم محمدی


14. تحلیل و مدلسازی رایانشی ساختار آوندی گیاهان به مثابه پوشش سازه‌ای و مقایسه تطبیقی آن با سازه های متداول

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 دی 1399

10.22034/bagh.2021.244143.4635

مرتضی خرسند؛ سعید حقیر؛ محمد رضا متینی


15. بررسی تطبیقی شایستگی های حرفه ای صنایع دستی در چند کشور و تبیین وجوه مغفول آن در برنامه درسی دوره کارشناسی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 دی 1399

10.22034/bagh.2021.239586.4605

حسین نوروزی قره قشلاق؛ ایمان زکریایی کرمانی؛ احمدرضا نصر اصفهانی


16. بررسی شکلی-تاریخی هسته اولیه کالبد معماری حرم مطهر رضوی (با تکیه بر اسناد روایی و در تطابق با طرح‌مایه‌های معماری کاخ‌های ساسانی و صدراسلام)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 بهمن 1399

10.22034/bagh.2020.214972.4418

علی عبداللهی؛ نوید جلائیان قانع؛ آرمین مودی؛ سجاد آئینی


17. تبیین ارزش های خبرگان طراحی جامعه معماری ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 بهمن 1399

10.22034/bagh.2020.221468.4474

کیومرث سیفی؛ غلامرضا طلیسچی؛ امید دژدار


18. بررسی رابطه اجزای کالبدی خانه‌های اقلیم گرم و خشک ایران (مطالعه موردی: خانه‌های قاجاری یزد)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 بهمن 1399

10.22034/bagh.2020.170445.3984

یاسمن یزدی


19. بررسی طرح و نقش در قالی‌های نقشه‌ارمنی بخش خرقان استان قزوین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 بهمن 1399

10.22034/bagh.2020.170447.3986

حجت اله رشادی؛ داود شادلو؛ امین ایرانپور