کلیدواژه‌ها = میدان نقش‌جهان
تعداد مقالات: 1
1. معرفی و نقد بر چند سند تصویری‌ـ تاریخی تازه یافته در مورد میدان نقش‌جهان

دوره 8، شماره 17، شهریور 1390، صفحه 3-18

مینا راداحمدی؛ فرهاد فخار تهرانی؛ رضا ابویی