کلیدواژه‌ها = رولان بارت
نشانه شناسی عروسک باربی با اسطوره شناسی های رولان بارت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 خرداد 1401

10.22034/bagh.2022.242064.4618

فروغ عموئیان؛ بهمن نامور مطلق


ماهیتِ دور هرمنوتیکیِ فهم، در زیبایی‌شناسیِ تأویلِ عکس

دوره 13، شماره 44، بهمن 1395، صفحه 5-14

محمد حسن پور؛ محسن کیهان پور؛ علیرضا نوروزی طلب


ارجاع به زمان ازدست‌رفته، به مثابه امر حاضر در عکس‌های خصوصی

دوره 12، شماره 33، تیر 1394، صفحه 3-12

محمد حسن پور؛ علیرضا نوروزی طلب؛ غزاله سیفی


خوانش گفتمان کاشی‌نگارۀ روایتگر سردر ورودی باغ ارم شیراز

دوره 10، شماره 26، مهر 1392، صفحه 41-48

مجتبی عطارزاده؛ سحر اتحادمحکم


تأویل عکس، و چگونگیِ تحقق لذتِ متن در مخاطب

دوره 7، شماره 15، اسفند 1389، صفحه 27-36

محمد حسن‌پور؛ علیرضا نوروزی طلب