کلیدواژه‌ها = ارزیابی
تعداد مقالات: 4
1. تأملی در کیفیت و معنی محیط

دوره 16، شماره 71، اردیبهشت 1398، صفحه 51-60

سارا رحمانی؛ حمید ندیمی


3. رویکرد تعاملی سطوح و مقیاس طراحی شهری در فرآیند برنامه‌ریزی

دوره 9، شماره 22، مهر 1391، صفحه 45-54

سید مسلم سیدالحسینی؛ فرح حبیب؛ حمید ماجدی


4. تحلیل واژه شناختی"Critic"، نقد و گروه واژگان مرتبط

دوره 3، شماره 5، شهریور 1385، صفحه 31-40

سید عبالهادی دانشپور؛ ایمان رئیسی