کلیدواژه‌ها = میراث فرهنگی
تعداد مقالات: 2
1. تحلیل مسئلۀ حقیقت و زمان در حفاظت و مرمّت میراث فرهنگی

دوره 15، شماره 69، اسفند 1397، صفحه 5-18

سودابه یوسف نژاد؛ محمد منصور فلامکی


2. از بازسازی سبکی تا نگهداری موزه ای

دوره 1، شماره 1، خرداد 1383، صفحه 38-58

احمد میرزاکوچک خوشنویس