کلیدواژه‌ها = تزیینات معماری
بررسی تأثیر ادیان هندی ( هندوئیسم، بودیسم و جینیسم) بر نقوش تزئینات معماری نیشابور در قرون دو تا چهار هجری

دوره 18، شماره 103، دی 1400، صفحه 17-28

10.22034/bagh.2021.244113.4636

فرزاد شفیعی فر؛ خشایار قاضی زاده؛ حبیب‌اله صادقی؛ امیر حسین صالحی


بازشناسی تاریخی و تزیینات کاروانسرای آلاکی

دوره 11، شماره 28، فروردین 1393، صفحه 55-64

امین مرادی؛ بهروز عمرانی