کلیدواژه‌ها = گرافیک
تعداد مقالات: 3
1. رویکردهای بازنمایانه در طراحی گرافیک

دوره 14، شماره 50، مرداد 1396، صفحه 49-56

اصغر جوانی؛ محمد خزایی؛ منصور کلاه کج


2. چیستی هویت بصری ایرانی از منظر گرافیک

دوره 13، شماره 40، مرداد 1395، صفحه 35-44

اصغر جوانی؛ محمد خزایی؛ منصور کلاه کج


3. مطالعه تطبیقی بُعد چهارم در نگارگری، نقاشی کوبیسم و طراحی نشانه

دوره 9، شماره 20، خرداد 1391، صفحه 23-36

اشرف‌السادات موسوی‌لر؛ هانیه اسحاق زاده تربتی