کلیدواژه‌ها = فرم
تعداد مقالات: 6
1. مرزهای مفهومی فرم در معماری

دوره 17، شماره 89، آبان 1399، صفحه 55-70

10.22034/bagh.2020.197836.4263

سمیرا عادلی؛ هادی ندیمی


2. خوانش بیش‌متنی نقش‌مایۀ انار در زیورآلات ایرانی

دوره 16، شماره 77، آبان 1398، صفحه 43-58

10.22034/bagh.2019.136860.3659

شقایق چیت‌ساز؛ احمد ندایی فرد؛ بهمن نامورمطلق


3. کاوش الگوی مفهومی سنجش انسجام فرم و ساختار کالبدی شهر و تبیین اصول آن

دوره 15، شماره 66، آذر 1397، صفحه 65-80

10.22034/bagh.2018.76991

صفورا مختارزاده؛ محمود قلعه نویی؛ رضا خیرالدین


4. تطبیق نقش الگو و مفاهیم مبتنی بر تجربه در فضای معماری

دوره 9، شماره 21، شهریور 1391، صفحه 3-12

مهرداد سلطانی؛ سید امیر منصوری؛ احمدعلی فرزین


5. نظریۀ فُرمال، اساسِ نقد، تفسیر و فهم آثار هنری

دوره 5، شماره 10، بهمن 1387، صفحه 69-88

علیرضا نوروزی طلب


6. صورت هنری ممکن

دوره 1، شماره 1، خرداد 1383، صفحه 104-121

علیرضا نوروزی طلب