کلیدواژه‌ها = یکی از انواع ارزش‌های اجتماعی بوده که باید در مراحل اولیه تحقیق در طراحی محصولات صنعتی بدان پرداخته ‌شود. این ارزش ها از یک سو به حوزه‌های فردی و یا گروهی تعلق دارند و از سویی دیگر به امور زیبایی ‌شناسی مربوط می‌شوند. ارزشهای زیبا
تعداد مقالات: 1
1. تعیین ارزش‌های زیبایی‌شناختی در طراحی مبلمان منزل برای زوج‌‌های جوان*

دوره 3، شماره 6، اسفند 1385، صفحه 30-48

سردار حاجتی مدارایی؛ بهاره جلال زاده