کلیدواژه‌ها = فضا
تعداد مقالات: 8
2. مَتاعِ پرسپکتیو: زمینه‌ی اقتصادی پیدایش پرسپکتیو خطی در نقاشی متأخر صفوی

دوره 15، شماره 58، فروردین 1397، صفحه 89-100

عبدالله آقائی؛ مهدی قادرنژاد


4. رابطۀ جنسیت و فضا در قلمروهای خصوصی و عمومی دورۀ قاجار

دوره 12، شماره 37، بهمن 1394، صفحه 29-40

حسنا ورمقانی؛ حسین سلطان زاده؛ مزین دهباشی شریف


6. ادراک نابینایان از معماری و ضوابط و الگوهای طراحی برای آنان

دوره 7، شماره 13، اردیبهشت 1389، صفحه 61-72

احمدعلی فرزین؛ ارغوان شیبانی


8. فضای نور و معماری نور

دوره 2، شماره 3، مرداد 1384، صفحه 48-50

سید موسی دیباج