کلیدواژه‌ها = فضا
بازنمایی فضای معماری در سینما با رویکرد پدیدارشناسی(نمونه موردی:نوستالژیا)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 مهر 1401

10.22034/bagh.2022.331459.5137

پریشاد مستوفی فرد؛ فریبا البرزی؛ امیر حسین امینی؛ شهاب الدین عادل


ادراک نابینایان از معماری و ضوابط و الگوهای طراحی برای آنان

دوره 7، شماره 13، اردیبهشت 1389، صفحه 61-72

احمدعلی فرزین؛ ارغوان شیبانی


فضای نور و معماری نور

دوره 2، شماره 3، مرداد 1384، صفحه 48-50

سید موسی دیباج