کلیدواژه‌ها = شبکه
تعداد مقالات: 2
1. کاربست های مدل مفهومی نوسازی متوازن بافت‌های فرسوده شهری

دوره 15، شماره 65، آبان 1397، صفحه 67-82

علیرضا عندلیب؛ محمدرضا ابراهیمی