کلیدواژه‌ها = "متون تاریخی"
تعداد مقالات: 1
1. «جایگاه کاخ هشت‌بهشت ترکمانان تبریز در روند شکل‌گیری کاخ‌های صفوی و تاُثیرات فرامنطقه‌ای آن پیرامون قرون نهم و دهم قمری»

دوره 13، شماره 44، بهمن 1395، صفحه 77-88

سیدرسول موسوی حاجی؛ عابد تقوی؛ امین مرادی؛ معصومه میرزائی