کلیدواژه‌ها = بناهای کرمان
تعداد مقالات: 2
1. تاثیرپذیری تزیینات معماری کرمان از فرهنگ ایرانی، هندی و چینی از عهد صفویه تا ‏دوران معاصر

دوره 16، شماره 72، خرداد 1398، صفحه 65-80

مینا صافی زاده؛ فاطمه خزاعی؛ رضا افهمی؛ احمد سنوسی حسن


2. تأثیرپذیری تزیینات معماری کرمان از فرهنگ ایرانی، هندی و چینی از عهد صفویه تا دوران معاصر

دوره 16، شماره 72، خرداد 1398، صفحه 65-80

فاطمه خزاعی؛ مینا صافی زاده؛ رضا افهمی؛ احمد سنوسی حسن