کلیدواژه‌ها = پدیدارشناسی
بازنمایی فضای معماری در سینما با رویکرد پدیدارشناسی(نمونه موردی:نوستالژیا)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 مهر 1401

10.22034/bagh.2022.331459.5137

پریشاد مستوفی فرد؛ فریبا البرزی؛ امیر حسین امینی؛ شهاب الدین عادل