کلیدواژه‌ها = فرمالیسم
تعداد مقالات: 3
1. جستاری در شکل‌شناسی اثر هنری و دریافت معنا

دوره 7، شماره 14، مرداد 1389، صفحه 69-86

علیرضا نوروزی طلب


2. نظریۀ فُرمال، اساسِ نقد، تفسیر و فهم آثار هنری

دوره 5، شماره 10، بهمن 1387، صفحه 69-88

علیرضا نوروزی طلب


3. «ساختگرایی» آخرین جلوة استبداد «حقیقت»

دوره 3، شماره 5، شهریور 1385، صفحه 81-90

عطاء الله کوپال