کلیدواژه‌ها = مکان
تعداد مقالات: 4
2. ارائه مدل مفهومی معنای مکان و شاخص‌های تداوم آن (تحلیل پدیدارشناسانه تفسیری تجربیات زیسته افراد)

دوره 14، شماره 52، مهر 1396، صفحه 17-26

مهران علی الحسابی؛ راضیه رضازاده؛ نصیبه چربگو


3. نقش مفهوم توده - فضا در تبیین مکان معماری

دوره 12، شماره 35، آبان 1394، صفحه 27-38

محمدصادق فلاحت؛ صمد شهیدی


4. درآمدی بر مفهوم و کارکرد هویت محیط انسان‌ساخت

دوره 1، شماره 1، خرداد 1383، صفحه 59-70

سید عبدالهادی دانشپور