کلیدواژه‌ها = نقد معماری
تعداد مقالات: 2
1. نقد معماری مسجد نصیرالملک شیراز براساس نصوص دینی

دوره 16، شماره 78، آذر 1398، صفحه 53-58

محسن اکبرزاده؛ مرضیه پیراوی ونک؛ فرهنگ مظفر