نویسنده = مریم محمدی
تعداد مقالات: 2
2. بررسی مفهوم توسعه مبتنی بر حمل و نقل همگانی و جایگاه مترو شهری تهران در آن

دوره 8، شماره 17، شهریور 1390، صفحه 43-58

مصطفی عباس زادگان؛ راضیه رضازاده؛ مریم محمدی