نویسنده = محمد حسن پور
تعداد مقالات: 5
2. عکاسی، دستگاه تداوم‌ساز شمایل‌نگاری مدرن

دوره 16، شماره 73، تیر 1398، صفحه 17-28

10.22034/bagh.2019.96015.3184

محمد حسن پور؛ احمد الستی؛ حسن بلخاری


3. ماهیتِ دور هرمنوتیکیِ فهم، در زیبایی‌شناسیِ تأویلِ عکس

دوره 13، شماره 44، بهمن 1395، صفحه 5-14

محمد حسن پور؛ محسن کیهان پور؛ علیرضا نوروزی طلب


4. ارجاع به زمان ازدست‌رفته، به مثابه امر حاضر در عکس‌های خصوصی

دوره 12، شماره 33، تیر 1394، صفحه 3-12

محمد حسن پور؛ علیرضا نوروزی طلب؛ غزاله سیفی


5. تأویل عکس، و چگونگیِ تحقق لذتِ متن در مخاطب

دوره 7، شماره 15، اسفند 1389، صفحه 27-36

محمد حسن‌پور؛ علیرضا نوروزی طلب