نویسنده = سید مصطفی مختاباد امرئی
تعداد مقالات: 3
1. همزیستی درون و برون معماری در اَرسن نقش جهان

دوره 15، شماره 58، فروردین 1397، صفحه 51-64

قربان محبوبی؛ سید مصطفی مختاباد؛ ایرج اعتصام؛ مصطفی عطارعباسی


2. بازیابی الگوهای شکل‌دهنده به ساختار کالبدی شهر در راستای تبیین مفهوم ماشین شهرسازی

دوره 14، شماره 52، مهر 1396، صفحه 59-70

ناجی پژمان ضیایی؛ محمد نقی زاده؛ سید مصطفی مختاباد امرئی


3. تحلیلی بر چگونگی نقد و ارزیابی آثار معماری آوانگارد

دوره 14، شماره 50، مرداد 1396، صفحه 5-22

الهه رحمانی؛ ایرج اعتصام؛ سید مصطفی مختاباد امرئی