نویسنده = محمدرضا پورزرگر
تعداد مقالات: 3
1. احیای ارزش در فضای باز شهری (تکیه دولت)

دوره 15، شماره 63، شهریور 1397، صفحه 41-54

محمدرضا پورزرگر؛ پریچهر معافی غفاری؛ مریم امجدی