نویسنده = ������������ �������� ������ ��������
بررسی محرک‌ها و موانع فعالیت سازمان‌های مردم‌نهاد (سمن‌ها) در ارتقاء عملکرد مدیریت شهری نمونه مورد مطالعه: رشت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 بهمن 1401

10.22034/bagh.2022.337251.5167

علی اکبر سالاری پور؛ غزاله حیدری؛ ریحانه کاویانی لیما؛ زهرا احمدی؛ سارا نیکمرد نمین