نویسنده = نیما ولی بیگ
تعداد مقالات: 4
2. تحلیل ویژگی‌های شکلی خانه‌های چهارصفه و نفوذ آن در کالبد شکلی خانه‌های درون‌گرای شهر اصفهان

دوره 16، شماره 72، خرداد 1398، صفحه 5-20

ساناز رهروی پوده؛ نیما ولی بیگ؛ نرگس دهقان؛ محمد مسعود