نویسنده = منصور حسامی کرمانی
تعداد مقالات: 3
1. جستجو و راهگشایی مفاهیم بینافرهنگی در آثار هنرمندان معاصر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 اردیبهشت 1401

10.22034/bagh.2022.286403.4891

منصور حسامی کرمانی؛ الهه پنجه باشی؛ جمال عربزاده


2. سیر تطور کشکول از منظر هانس روبرت یاوس

دوره 15، شماره 62، مرداد 1397، صفحه 57-68

10.22034/bagh.2018.66286

نغمه حسین قزوینی؛ منصور حسامی کرمانی


3. نقش تعاملی هنر، تجارت و پایگاه‌های مؤثر از منظر نشانه‌شناسی

دوره 11، شماره 31، دی 1393، صفحه 55-66

صدیقه احمدیان باغبادرانی؛ عفت السادات افضل طوسی؛ منصور حسامی کرمانی