نویسنده = عفت بستار
تعداد مقالات: 2
2. عناصر منظر در هنر ساسانی

دوره 1، شماره 2، اسفند 1383، صفحه 16-24

شهره جوادی؛ عفت بستار