نویسنده = حسین سلطان زاده
تعداد مقالات: 6
1. نقش مهندسان آلمانی در معماری معاصر ایران (با تأکید بر دورۀ پهلوی اول بین سال‌های 1304 تا 1320)

دوره 16، شماره 75، شهریور 1398، صفحه 53-70

مرتضی میرزاحسینی؛ حسین سلطان زاده؛ فریبا البرزی


3. بازتاب فرهنگ غرب درتحول سبک زندگی و معماری خانه های اواخر قاجار شهر همدان

دوره 14، شماره 47، اردیبهشت 1396، صفحه 29-38

غلامرضا ابراهیمی؛ حسین سلطان زاده؛ غزال کرامتی


4. رابطة جنسیت و فضا در عرصه های خصوصی و عمومی دورة قاجار

دوره 12، شماره 37، بهمن 1394، صفحه 29-40

حسنا ورمقانی؛ حسین سلطان زاده؛ مزین دهباشی شریف


5. رابطۀ جنسیت و فضا در قلمروهای خصوصی و عمومی دورۀ قاجار

دوره 12، شماره 37، بهمن 1394، صفحه 29-40

حسنا ورمقانی؛ حسین سلطان زاده؛ مزین دهباشی شریف