نویسنده = زهرا علیزاده بیرجندی
تعداد مقالات: 1
1. پیوندهای هنر و سیاست در عصر قاجار و پیامدهای آن

دوره 13، شماره 42، آذر 1395، صفحه 67-78

اکرم ناصری؛ زهرا علیزاده بیرجندی؛ هادی وکیلی