نویسنده = ���������� ������������������� ������
تعداد مقالات: 1
1. چهارتاقی خانه دیو، آتشکده‌ای نو یافته از دوره ساسانی

دوره 7، شماره 15، اسفند 1389، صفحه 79-92

حسن هاشمی زرج‌آباد؛ فرهنگ خادمی ندوشن؛ سید مهدی موسوی کوهپر؛ جواد نیستانی