نویسنده = راضیه رضازاده
تعداد مقالات: 3
2. نقش رویکرد دارایی‌مبنا در توسعة پایدار محلی (مطالعه موردی : محله امامزاده حسن تهران)

دوره 10، شماره 25، تیر 1392، صفحه 39-48

راضیه رضازاده؛ فاطمه محمدی آیدغمیش؛ مجتبی رفیعیان


3. بررسی مفهوم توسعه مبتنی بر حمل و نقل همگانی و جایگاه مترو شهری تهران در آن

دوره 8، شماره 17، شهریور 1390، صفحه 43-58

مصطفی عباس زادگان؛ راضیه رضازاده؛ مریم محمدی