نویسنده = فریناز فربود
تعداد مقالات: 1
1. استراتژی توسعۀ اقتصاد فرهنگی صنعت مد در ایران

دوره 16، شماره 80، بهمن 1398، صفحه 63-74

سپیده یاقوتی؛ اشرف السادات موسوی لر؛ فریناز فربود