نویسنده = محمود قلعه نویی
تعداد مقالات: 3
1. کاوش الگوی مفهومی سنجش انسجام فرم و ساختار کالبدی شهر و تبیین اصول آن

دوره 15، شماره 66، آذر 1397، صفحه 65-80

صفورا مختارزاده؛ محمود قلعه نویی؛ رضا خیرالدین


3. فضای باز میدان نقش‌جهان؛ ارزش‌ها و مسئله‌ها

دوره 13، شماره 44، بهمن 1395، صفحه 53-64

علی شهابی؛ رضا ابویی؛ محمود قلعه نویی