نویسنده = مهران علی الحسابی
تعداد مقالات: 4
1. بازتعریف هستی‌‌شناختی مکان به‌مثابۀ امر شهری-رابطه‌ای

دوره 17، شماره 90، آذر 1399، صفحه 5-18

10.22034/bagh.2020.202498.4316

رضا بصیری مژدهی؛ سید عبدالهادی دانشپور؛ مهران علی الحسابی


3. طراحی شهری بوم‎آشکارساز در بستر قنات

دوره 15، شماره 66، آذر 1397، صفحه 43-54

10.22034/bagh.2018.76981

حمیدرضا نیک فرجام؛ مهران علی الحسابی