نویسنده = کرامت الله زیاری
تعداد مقالات: 2
1. نقش آب در ریخت‌شناسی شهر تاریخی قزوین (دورة قاجار)

دوره 18، شماره 97، تیر 1400، صفحه 31-46

10.22034/bagh.2020.226317.4513

نسیم ایران منش؛ محمدرضا پورجعفر؛ سید محمد رضا خطیبی؛ کرامت الله زیاری


2. تبیین مفهوم و ویژگی‌های شهر هوشمند

دوره 15، شماره 58، فروردین 1397، صفحه 5-26

احمد پوراحمد؛ کرامت الله زیاری؛ حسین حاتمی نژاد؛ شهرام پارسا پشاه آبادی