نویسنده = ندا پاکاری
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی چگونگی تأثیرگذاری بام سبز در کاهش دمای محیط

دوره 9، شماره 20، خرداد 1391، صفحه 73-82

مهناز محمودی؛ ندا پاکاری؛ حسن بهرامی