نویسنده = مصطفی بهزادفر
تعداد مقالات: 3
1. تاب‌آوری فضایی بازارهای سنتی (موردپژوهی : بازار قیصریه اصفهان)

دوره 14، شماره 52، مهر 1396، صفحه 49-58

زهرا شیرانی؛ پروین پرتوی؛ مصطفی بهزادفر


2. گونه‌شناسی مدل‌ها و بررسی تطبیقی روش‌های ثبت تصاویر ذهنی و نقشه‌های شناختی از محیط

دوره 12، شماره 33، تیر 1394، صفحه 13-22

علی اسدپور؛ محسن فیضی؛ فرهنگ مظفر؛ مصطفی بهزادفر


3. ساخت، اعتباریابی و رواسازی پرسشنامه نقش طراحی به منظور جلب مشارکت مردمی در فرایند معاصرسازی بافتهای فرسوده ایران

دوره 9، شماره 20، خرداد 1391، صفحه 63-72

هاشم هاشم نژاد؛ مصطفی بهزادفر؛ بهرام صالح صدق پور؛ سیدعلی سیدیان