نویسنده = مصطفی بهزادفر
تعداد مقالات: 5
1. مطالعۀ مقایسه‌ای میدان‌های حکومتی و غیرحکومتی تهران در گسترۀ نمای شهری

دوره 17، شماره 82، فروردین 1399، صفحه 43-54

10.22034/bagh.2019.172530.4006

فرانک هوشمند شعبان آبادی؛ نیما ولی بیگ؛ مصطفی بهزادفر؛ محسن فیضی


2. تحلیلی بر طول سفرهای درون شهری با رویکرد جغرافی زمان: تأثیرپذیری از محدودیت‌‏های فردی یا فرصت‏‌های فضایی

دوره 16، شماره 78، آذر 1398، صفحه 41-52

10.22034/bagh.2019.125274.3506

عنایت‌اله میرزایی؛ رضا خیرالدین؛ مصطفی بهزادفر؛ دومینک مینو؛ محمود محمدی


3. تاب‌آوری فضایی بازارهای سنتی (موردپژوهی : بازار قیصریه اصفهان)

دوره 14، شماره 52، مهر 1396، صفحه 49-58

زهرا شیرانی؛ پروین پرتوی؛ مصطفی بهزادفر


4. گونه‌شناسی مدل‌ها و بررسی تطبیقی روش‌های ثبت تصاویر ذهنی و نقشه‌های شناختی از محیط

دوره 12، شماره 33، تیر 1394، صفحه 13-22

علی اسدپور؛ محسن فیضی؛ فرهنگ مظفر؛ مصطفی بهزادفر


5. ساخت، اعتباریابی و رواسازی پرسشنامه نقش طراحی به منظور جلب مشارکت مردمی در فرایند معاصرسازی بافتهای فرسوده ایران

دوره 9، شماره 20، خرداد 1391، صفحه 63-72

هاشم هاشم نژاد؛ مصطفی بهزادفر؛ بهرام صالح صدق پور؛ سیدعلی سیدیان