نویسنده = بهرام آجورلو
تعداد مقالات: 7
3. شناسایی بافت، بستر اصلی کاشی نگاره‌های گرمابة تاریخی نوبر تبریز

دوره 11، شماره 31، دی 1393، صفحه 77-88

بهرام آجورلو؛ پریسا نامی گرمی


4. حذف هویت قاجاری ارک علی‌شاه تبریز با مرمت به شیوة پاکسازی سبکی

دوره 10، شماره 27، دی 1392، صفحه 27-38

بهرام آجورلو؛ علی نعمتی بابایلو


5. درآمدی بر سبک معماری آذربایجان

دوره 7، شماره 14، مرداد 1389، صفحه 3-14

بهرام آجورلو


6. شیوۀ معماری شیروان

دوره 6، شماره 11، مرداد 1388، صفحه 3-12

بهرام آجورلو


7. بررسی و بازشناسی صفۀ فرهاد تراش در بیستون: نمونه ای ساسانی از معماری منظر

دوره 5، شماره 10، بهمن 1387، صفحه 49-68

سید امیر منصوری؛ بهرام آجورلو