نویسنده = علی حسنی
تعداد مقالات: 2
2. مدارا؛ راهبردی معنوی یا معنویتی راهبردی درگردشگری خلاق

دوره 15، شماره 60، خرداد 1397، صفحه 38-50

مهرنوش بسته‌نگار؛ علی حسنی