نویسنده = محمد منصور فلامکی
تعداد مقالات: 2
1. گونه‌‌شناسی خیال در فرایند طراحی معماری

دوره 16، شماره 72، خرداد 1398، صفحه 53-64

سارا امینی؛ محمد منصور فلامکی؛ غزال کرامتی


2. مطالعه فضای خیال درخوانش دوباره ی فرایند طراحی

دوره 16، شماره 72، خرداد 1398، صفحه 53-64

سارا امینی؛ محمد منصور فلامکی