نویسنده = سید بهشید حسینی
بهبود عملکرد سایه‌بان‌های خارجی با هدف توزیع نور روز داخلی و کیفیت بصری فضا در شهر اصفهان، ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 خرداد 1403

10.22034/bagh.2024.418024.5458

اکرم اسفندیاری؛ سید حسین نشاط صفوی؛ فهیمه توران پشتی؛ سحر مجیدی؛ مهسا حقانی؛ سید بهشید حسینی