نویسنده = مرضیه پیراوی ونک
تعداد مقالات: 5
1. نقد معماری مسجد نصیرالملک شیراز براساس نصوص دینی

دوره 16، شماره 78، آذر 1398، صفحه 53-58

محسن اکبرزاده؛ مرضیه پیراوی ونک؛ فرهنگ مظفر


2. خوانش وجه استعلا و چاپلوسی در بازتاب تصویری دو اثر منسوب به مدیحه‌سرایی آیین بار فرهنگ ایران

دوره 15، شماره 69، اسفند 1397، صفحه 19-28

نسرین ستاری نجف آبادی؛ مرضیه پیراوی ونک؛ زهره طباطبایی؛ جلیل جوکار


4. چارچوب‌بندی الگویی برای تحلیل دستگاه روحانی جهان دین و هنر براساس جامعه شناسی دین ماکس وبر

دوره 15، شماره 66، آذر 1397، صفحه 53-62

مهدی قادرنژاد حمامیان؛ مرضیه پیراوی ونک؛ صدر الدین طاهری


5. معماری، به‌مثابه ذهنِ بسیط

دوره 15، شماره 64، مهر 1397، صفحه 29-40

علی مرجوعی؛ بهرام شاهدی؛ مرضیه پیراوی ونک؛ مریم قاسمی سیچانی