نویسنده = ���������������� ��������
استعاره به‌مثابۀ امتداد قیاس و شیوۀ استدلال طراحی معماری

دوره 19، شماره 110، مرداد 1401، صفحه 49-66

10.22034/bagh.2022.303427.4993

سجاد آئینی؛ خسرو افضلیان؛ ایرج اعتصام؛ فرهاد شریعت راد


طراحی مبتنی بر روایت به‌عنوان روشی تاریخی (نمونۀ موردی: مسجد جامع فهرج)

دوره 18، شماره 104، بهمن 1400، صفحه 93-110

10.22034/bagh.2021.274960.4816

سجاد آئینی؛ خسرو افضلیان؛ ایرج اعتصام؛ فرهاد شریعت راد


معماری کیوبیک و معماری مسکونی مدرن در ترکیه و ایران (دهه 1930)

دوره 14، شماره 56، بهمن 1396، صفحه 71-86

محمدحامد موسوی؛ خسرو افضلیان؛ زهرا فنایی