نویسنده = شهرام پارسا پشاه آبادی
تعداد مقالات: 2
1. تبیین مفهوم و ویژگی‌های شهر هوشمند

دوره 15، شماره 58، فروردین 1397، صفحه 5-26

احمد پوراحمد؛ کرامت الله زیاری؛ حسین حاتمی نژاد؛ شهرام پارسا پشاه آبادی


2. تبیین مفهوم و ویژگی های شهر هوشمند

دوره 15، شماره 58، فروردین 1397، صفحه 5-26

شهرام پارسا ( پشاه آبادی)؛ احمد پور احمد؛ کرامت اله زیاری؛ حسین حاتمی نژاد