نویسنده = ناصر براتی
تعداد مقالات: 11
2. نقش رویکرد منظرین در ارتقای رضایتمندی از محیط شهری

دوره 16، شماره 76، مهر 1398، صفحه 45-56

مریم مجیدی؛ سید امیر منصوری؛ ژاله صابرنژاد؛ ناصر براتی


3. مبانی معماری مقابر امامزادگان در ایران

دوره 15، شماره 64، مهر 1397، صفحه 5-14

بهزاد مسعودی اصل؛ شهره جوادی؛ ناصر براتی؛ احمدعلی فرزین


4. تأملی در مراتب وجودی محیط و تجلّی آن در بستر فرهنگی ایرانی اسلامی (نمونه موردی حیاط)

دوره 15، شماره 59، اردیبهشت 1397، صفحه 5-16

جواد گودینی؛ الهام بختیاری منش؛ ناصر براتی


5. تأملی در مراتب وجودی محیط و تجلّی آن در بستر فرهنگی ایرانی-اسلامی (نمونه موردی حیاط)

دوره 15، شماره 59، اردیبهشت 1397، صفحه 5-16

جواد گودینی؛ الهام بختیاری منش؛ ناصر براتی


9. ارزیابی دانش معماری ایران در زمینه مجموعه های صنعتی؛ با تأکید بر مفهوم سازی چارچوب برون رفت از چالش ها

دوره 13، شماره 41، مهر 1395، صفحه 5-18

جواد گودینی؛ محسن وفامهر؛ یوسف گرجی مهلبانی؛ ناصر براتی


11. سنجش تطبیقی تصویر ذهنی شهروند و شهرساز به مفهوم کیفیت محیط شهری (مطالعه موردی : بافت فرسودة شهر قزوین)

دوره 10، شماره 25، تیر 1392، صفحه 101-112

الهام کاکاوند؛ ناصر براتی؛ بهرام امین‌زاده گوهرریزی