نویسنده = حسن سجادزاده
تعداد مقالات: 3
1. الگوی گسترش فضایی منطقه 13 شهر تهران

دوره 11، شماره 29، تیر 1393، صفحه 47-58

حسن سجادزاده؛ امیر رحمانی


3. تعلق جمعی به مکان، تحقق سکونت اجتماعی در محله سنتی

دوره 8، شماره 16، خرداد 1390، صفحه 17-28

محمد تقی پیربابایی؛ حسن سجادزاده