نویسنده = فرهاد فخار تهرانی
تعداد مقالات: 3
1. تبیین تأثیر جریان‌های اجتماعی و سیاسی سال‌های 1300 تا 1357 بر شکل‌گیری یادمان‌های آرامگاهی ایران معاصر

دوره 17، شماره 89، آبان 1399، صفحه 5-18

10.22034/bagh.2020.199826.4282

معصومه یاوری کلور؛ سیمون آیوازیان؛ فرهاد فخار تهرانی؛ اصغر ساعد سمیعی


2. ویژگی‌های نخستین "پارک" تهران : پارک امین‌الدوله*

دوره 10، شماره 25، تیر 1392، صفحه 3-16

ابوذر مجلسی کوپایی؛ مجتبی انصاری؛ محمدرضا بمانیان؛ فرهاد فخار تهرانی


3. معرفی و نقد بر چند سند تصویری‌ـ تاریخی تازه یافته در مورد میدان نقش‌جهان

دوره 8، شماره 17، شهریور 1390، صفحه 3-18

مینا راداحمدی؛ فرهاد فخار تهرانی؛ رضا ابویی