نویسنده = رضا افهمی
تعداد مقالات: 3
1. تأثیرپذیری تزیینات معماری کرمان از فرهنگ ایرانی، هندی و چینی از عهد صفویه تا دوران معاصر

دوره 16، شماره 72، خرداد 1398، صفحه 65-80

فاطمه خزاعی؛ مینا صافی زاده؛ رضا افهمی؛ احمد سنوسی حسن


2. تاثیرپذیری تزیینات معماری کرمان از فرهنگ ایرانی، هندی و چینی از عهد صفویه تا ‏دوران معاصر

دوره 16، شماره 72، خرداد 1398، صفحه 65-80

مینا صافی زاده؛ فاطمه خزاعی؛ رضا افهمی؛ احمد سنوسی حسن


3. شاهنامه بزرگ، سندی بر گفتمان ایرانی‌گرایی ایلخانان

دوره 14، شماره 54، آذر 1396، صفحه 57-64

رضا افهمی؛ اصغر جوانی؛ سید محمد مهرنیا