نویسنده = محمد سعید ایزدی
تعداد مقالات: 4
1. تبیین نقش خرده‌فروشی‌های موقت در کیفیت محیطی پیاده‌راه‌های شهری

دوره 18، شماره 99، شهریور 1400، صفحه 91-104

10.22034/bagh.2021.236465.4580

مینا کشانی همدانی؛ حسن سجادزاده؛ محمد سعید ایزدی