نویسنده = محمود تیموری
تعداد مقالات: 2
1. تئوری منظر، رویکردی بر تداوم هویت در روند نوسازی شهری

دوره 7، شماره 14، مرداد 1389، صفحه 59-68

فرزین نگارستان؛ محمود تیموری؛ محمد آتشین بار


2. نقدی بر زیبایی شناسی شوان

دوره 2، شماره 3، مرداد 1384، صفحه 42-47

محمود تیموری